Transport Ekibi

Hastanın medikal durumuna göre; acil deneyimli pratisyen hekim, anestezi uzmanı, ve/veya paramedik ve yoğun bakım hemşiresinden oluşmaktadır.

Hastanın durumu transport sırasında özel branşlar gerektiriyorsa bu branş hekimi transport ekibine eklenmektedir.

Uçaklar hava basınç kontrollü olduğundan her türlü hasta transport edilmektedir, özellikle serebrovasküler problemi varsa vakalar (beyin damarsal hastalıkları, beyin kanamaları vs.) güvenle nakledilebilmektedir.

Ambulans uçaklarda yoğun bakım şartları sağlandığından müdahalenin yeterli şartlarda sağlanabilmesi açısından duruma göre paravanlı bölüme 1 -2 kişi hasta yakını refakatçi yolcu alınmaktadır.

Ankara Özel Ambulans