KARA AMBULANS HİZMETLERİ

Kara Ambulansları: Hasta nakil ve acil yardım ambulansları olarak ikiye ayrılmaktadır. Acil yardım ambulanslarında acil deneyimli doktor, paramedik (veya yoğun bakım hemşiresi) bulunmaktadır.
Donanım olarak;

Tıbbı Donanımlar
– Sabit ve portatif (taşınabilir) olan hava ve kara ambulanslarında bulunan medikal malzemeler.
– Monitör – Defibrilatör
– EKG monitör
– Ventilatör – (peep kontrollü) ve (uzun menzilli uçuşlara uygun yoğunlaştırılmış oksijen rezerv tüpleri)
– Pulse oksimetre
– Perfüzyon pompası
– Aspiratör üniteleri – vakum
– Tüm yoğun bakım ve acil ilaçları kapsayan tıbbi malzeme çantası
– Entübasyon takımı
– Adult ve pedıatrik tip ambu setleri
– Portatif oksijen ünitesi manuel inf. Cihazı
– Isı izalasyonlu enjeksiyon medicine bagler
– Acil hemotokrit minilap seti, kan şeker kitleri ve eletrolit kitleri
– Uçak yada Helikopter uyumlu ana sedye
– Faraş- Kaşık sedye
– Vakumlu sedye
– Şişme atel seti
– Ayarlı boyunluk seti
– Kapsamlı minör cerrahi set vs.den oluşan medical transport malzemeleri içermektedir.