HASTA NAKİL HİZMETLERİ

Ankara Özel Ambulans

HASTA NAKİL HİZMETLERİ

Tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların şehir içi, şehirler arası sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine naklini gerçekleştirecek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen teknik ve tıbbi donanıma sahip araçtır. Yeni araştırma ve sağaltma sebebiyle halihazırda gelişmiş bir sağlık merkezine veya doluluk problemi sebebiyle farklı sağlık merkezine gerçekleştirilen nakilleri hasta nakil ambulansı gerçekleştirir. Nakil ambulansı için nakledilecek hastaların hususiyetine uygun gerek varsa yatak, tekerlekli sandalye gibi ekipmanların sabitlenmesine yönelik gerekli önlemler alınır. Türk Standartları Enstitüsünden araç tadilat ruhsatı derlenip şeflikten hasta nakil aracı uygunluk ruhsatı çıkarıldıktan sonra görevli trafik ünitesince kaydedilir. Nakil ambulansı hasta transferi sırasında en az bir sağlık görevlisi bulundurulur.

Hasta nakil araçlarımızda aşağıdaki donanımlar yer alır:

  • Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon)
  • Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler
  • Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası
  • Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası mevcuttur.
  • Şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dâhili haberleşme sistemi vardır.
  • Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemi mevcuttur.
  • Ventilatör (solunum cihazı)