EPİLEPSİ(SARA HASTALIĞI)

SİNİR SİSTEMİ HÜCRELERİNDEKİ İLETİM,SİNİR LİFİ BOYUNCA ELEKTRİKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR.EPİLEPSİNİN ALTINDA YATAN TEMEL FAKTÖR,BU ELEKTRİKSEL İLETİNİN BOZULMASIDIR.

EPİLEPTİK NÖBET;NÖRONLARIN,BEYİNDE NORMAL İŞLEVLERİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE ANİ,ANORMAL KRİZLER HALİNDE GELEN VE GENELLİKLE TEKRARLAYICI NİTELİKTE,KONTROL DIŞI ELEKTRİKSEL DEŞARJ (BOŞALIM) YAPMASIDIR.EPİLEPSİ İSE İKİ YA DA DAHA FAZLA SAYIDA TEKRARLAYAN NÖBETLERLE KENDİNİ GÖSTEREN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞIDIR.

ALSKİBAS