KİBAS (Kafa İçi Basıncı Artışı Sendromu)

Kafa içi boşluğunu dolduran üç önemli yapı vardır.Beyin dokusu , kan ve BOS.Bu üç yapının hacimlerini bozulması kafa içi basıncının artmasına sebep olur ve kafa içi basıncı arttıkça beyinde kan [...]

EPİLEPSİ(SARA HASTALIĞI)

SİNİR SİSTEMİ HÜCRELERİNDEKİ İLETİM,SİNİR LİFİ BOYUNCA ELEKTRİKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR.EPİLEPSİNİN ALTINDA YATAN TEMEL FAKTÖR,BU ELEKTRİKSEL İLETİNİN BOZULMASIDIR. EPİLEPTİK [...]

ALS(Amiyotrofik Lateral Skleroz)

  ALS yani amiyotrofik lateral skleroz, ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır.Hastalık motor sinirlere etki yapar. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek [...]

SEREBROVASKÜLER OLAY(SVO,İNME,FELÇ)

HALK ARASINDA İNME VE FELÇ OLARAK BİLİNEN BU HASTALIK ÇEŞİTLİ NEDENLERE BAĞLI OLARAK BEYNİN KANLANMASINI TEDARİK EDEN DAMARLARIN TIKANMASI VEYA KANAMASI İLE ORTAYA  ÇIKAN,HASAR GÖREN BEYİN [...]

ACİL YARDIM

ANİ OLARAK HASTALANAN VEYA KAZAYA UĞRAYAN KİMSEYE OLAY YERİNDE ACİL YARDIM EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ ARAÇ VE GEREÇ (İLAÇ,MEDİKAL MALZEME) KULLANILARAKTAN HASTA VEYA KAZAZEDENİN SAĞLIK KURULUŞUNA [...]

İLK YARDIM

ANİ OLARAK HASTALANAN VEYA KAZAYA UĞRAYAN KİMSEYE OLAY YERİNDE ÇEVRE İMKANLARINDAN YARARLANILARAK TIBBİ ARAÇ GEREÇ (İLAÇ,MEDİKAL MALZEME) KULLANMADAN ACİL YARDIM PERSONELLERİ GELENE KADAR YAPILAN [...]

Ambulans Donanımları

Sabit ve portabl (taşınabilir) olan hava ve kara ambulanslarında bulunan medical malzemeler. Monitör - Defibrilatör. EKG Monitör Ventilatör - (peep kontrollü) ve (uzun menzilli uçuşlara uygun [...]

Transport Ekibi

Hastanın medikal durumuna göre; acil deneyimli pratisyen hekim, anestezi uzmanı, ve/veya pramedic ve yoğun hakim hemşiresinden oluşmaktadır. Hastanın durumu transport sırasında özel branşlar [...]

KARA AMBULANS HİZMETLERİ

Kara Ambulansları: Hasta nakil ve acil yardım ambulansları olarak ikiye ayrılmaktadır. Acil yardım ambulanslarında acil deneyimli doktor, paramedic (veya yoğun bakım hemşiresi) bulunmaktadır.