Ambulans Donanımları

Sabit ve portabl (taşınabilir) olan hava ve kara ambulanslarında bulunan medical malzemeler. Monitör - Defibrilatör. EKG Monitör Ventilatör - (peep kontrollü) ve (uzun menzilli uçuşlara uygun [...]

Transport Ekibi

Hastanın medikal durumuna göre; acil deneyimli pratisyen hekim, anestezi uzmanı, ve/veya pramedic ve yoğun hakim hemşiresinden oluşmaktadır. Hastanın durumu transport sırasında özel branşlar [...]

KARA AMBULANS HİZMETLERİ

Kara Ambulansları: Hasta nakil ve acil yardım ambulansları olarak ikiye ayrılmaktadır. Acil yardım ambulanslarında acil deneyimli doktor, paramedic (veya yoğun bakım hemşiresi) bulunmaktadır.